Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

obzor ideální
angl: sea horizon, sea level horizon slov: ideálny obzor něm: idealer Horizont m  2016
podpořila:
spolupracují: