Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

obzor ideální
syn. horizont ideální – průsečnice, popř. plocha touto průsečnicí vymezená, mezi pozorovanou nebeskou sférou a plochou konstantního geopotenciálu procházející bodem, v němž se nalézá pozorovatel. Tato geopotenciální plocha odpovídá nekonečné nerozvlněné vodní (mořské) hladině.
angl: sea horizon, sea level horizon  2016
podpořila:
spolupracují: