Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tišina
slov: tíšina; něm: Flaute f, Windstille f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: