Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

centra radiolokační meteorologie
1. region. centrum radiolokační meteorologie, které plní následující úkoly: a) sběr, zpracování, analýzu a slučování met. rl. informací v rámci urč. geograf. oblasti (např. stř. Evropy n. zemí EU apod.); b) distribuci sloučených radiolokačních informací v analogovém, resp. digitálním tvaru (jednou za hodinu ); c) tvorbu banky údajů a archivaci met. rl. informací pro úkoly aplikované r1. meteorologie a pro vědecko-výzk. účely; d) zkvalitňování tech. servisu používaných zařízení, a to ve spolupráci s výrobními závody; e ) zabezpečování výchovy a stáží odborníků z národních met. služeb.
2. národní centrum rl. meteorologie zpracovává obdobně jako regionální centrum údaje ze sítě met. radiolokačních stanic daného státu, avšak s větší prost. diskretizací a větší frekvencí informací.
angl: centers of radar meteorology; něm: Zentren der Radarmeteorologie n  0000
podpořila:
spolupracují: