Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

solenoidy izobaricko-izotermické
termodynamické solenoidy v atmosféře, které vznikají při protínání izobarických a izotermických ploch.
angl: isobaric-isotherm solenoids slov: izobaricko-izotermické solenoidy něm: isobar-isotherme Solenoide n/pl  2014
podpořila:
spolupracují: