Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

solenoidy izobaricko-izotermické
termodynamické solenoidy v atmosféře, které vznikají při protínání izobarických a izotermických ploch.
angl: isobaric-isotherm solenoids; slov: izobaricko-izotermické solenoidy; něm: isobar-isotherme Solenoide n/pl  2014
podpořila:
spolupracují: