Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

růst krup suchý
proces růstu krup, při němž přechlazená voda zachycená kroupou okamžitě mrzne. Vznikající struktura obsahuje dutiny – vzduchové bubliny.
angl: dry growth of hailstones; slov: suchý rast krúp; něm: trockenes Hagelwachstum n  2014
podpořila:
spolupracují: