Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rozměr charakteristický
lineární vzdálenost charakteristická pro velikost plošného nebo prostorového atm. útvaru, např. části pole meteorologického prvku, víru v atmosféře apod. Podle charakteristického rozměru se rozlišují měřítka atm. dějů, např. na makrometeorologické, mezometeorologické a mikrometeorologické. Dříve se používal též termín charakteristická délka. Viz též měřítko atmosférických vírů, délka směšovací.
angl: characteristic dimension slov: charakteristický rozmer něm: charakteristische Abmessung f  2014
podpořila:
spolupracují: