Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozměr charakteristický
lineární vzdálenost charakteristická pro velikost plošného nebo prostorového atm. útvaru, např. části pole meteorologického prvku, víru v atmosféře apod. Podle charakteristického rozměru se rozlišují měřítka atm. dějů, např. na makrometeorologické, mezometeorologické a mikrometeorologické. Dříve se používal též termín charakteristická délka. Viz též měřítko atmosférických vírů, délka směšovací.
angl: characteristic dimension; slov: charakteristický rozmer; něm: charakteristische Abmessung f  2014
podpořila:
spolupracují: