Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření cirkumglobální
málo používaný termín pro úhrn záření dopadajícího na kulový povrch čidla přístroje, např. lucimetru.
angl: circumglobal radiation slov: cirkumglobálne žiarenie něm: Zirkumglobalstrahlung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: