Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření cirkumglobální
málo používaný termín pro úhrn záření dopadajícího na kulový povrch čidla přístroje, např. lucimetru.
angl: circumglobal radiation; slov: cirkumglobálne žiarenie; něm: Zirkumglobalstrahlung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: