Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zabezpečení letectva meteorologické
souborné označení pro služby poskytované leteckými met. pracovišti pro přímé zajištění letů. Viz též dokumentace letová meteorologická.
slov: meteorologické zabezpečenie letectva; něm: Flugsicherung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: