Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zabezpečení letectva meteorologické
souborné označení pro služby poskytované leteckými met. pracovišti pro přímé zajištění letů. Viz též dokumentace letová meteorologická.
slov: meteorologické zabezpečenie letectva něm: Flugsicherung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: