Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přenos družicových hydrometeorologických informací automatický
automatický přenos informací získávaných geosynchronními nebo polárními meteorologickými družicemi.Tok informací, předávaných v analogovém nebo digitálním kódu, obsahuje údaje o hydromet. hodnotách získanýchzejména mnohokanálovými radiometry, pracujícími v pásmu od viditelného záření přes infračervené, mnohdy až po záření centimetrových vlnových délek. Přenos bývá doplněn o data získaná sběrem z pozemních prostředků,jako jsou automatické meteorologické stanice pevné, plovoucí, balonové, lodní a letadlové, i výměnous jinými met. družicemi. Uskutečňuje se buď přímo, tj. bez zpracování, nebo po zpracování zařízením na družici,popř. po předchozím zpracování na Zemi a vrácení na družici k retranslaci. Při posledním způsobu jsou přizpracování prováděny nezbytné korekce a přiřazení získaných dat. Přímo bývá obvykle přenášena informace zjiné met. družice. Někt. z výzk. družic uchovávají data v pamětech a vysílají je až na povel příslušnéhořídícího střediska.
angl: automatic transmission of satellite hydrometeorological information  0000
podpořila:
spolupracují: