Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

profil větru vertikální mocninový
empiricky odvozený vztah pro vyjádření závislosti rychlosti větru v na výšce z nad zemským povrchem v přízemní vrstvě atmosféry. Obvykle se uvádí ve tvaru
v(z)=v1 (zz1)α
kde v1 značí změřenou rychlost ve zvolené hladině z1 a exponent a vyjadřuje vliv teplotního zvrstvení ovzduší. Z uvedeného profilu vyplývá tzv. mocninový zákon, podle něhož koeficient turbulentní difuze K závisí na vertikální souřadnici podle vztahu
K=konst.z1-a
angl: power-law profile of wind; slov: mocninový vertikálny profil vetra; něm: vertikales Potenzwindprofil n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: