Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bod cyklogenetický
místo v atmosféře, v němž se začíná vytvářet cyklona. Nejčastěji se nachází v přízemní vrstvě atmosféry na dynamicky instabilních frontálních vlnách. V širším smyslu můžeme hovořit o cyklogenetickém bodu i za situací, kdy vzniká mělká cyklona v důsledku termické nebo orografické cyklogeneze.
angl: cyclogenetic point slov: cyklogenetický bod fr: point de départ à la formation d'un cyclone m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: