Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí rovníkových monzunů
(subekvatoriální) podle B. P. Alisova podnebí oblastí ohraničených letní a zimní polohou tropické fronty. V zimní polovině roku převládá v této oblasti tropický vzduch. většinou suchý, s malou oblačností a většími denními amplitudami teploty vzduchu, v létě vlhký vzduch rovníkový. Maximum srážek se vyskytuje v létě. Teploty vzduchu dosahují max. hodnot v dubnu n. květnu před nástupem letního monzunu. V. t. klasifikace podnebí Alisovova
angl: climate of equatorial monsoons  0000
podpořila:
spolupracují: