Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí pouštní
velmi suché podnebí, které je vytvářeno především radiačními faktory klimatu. V důsledku nedostatku vláhy a vegetace je nízká spotřeba tepla na výpar, a tím i velké denní amplitudy teploty vzduchu. P. p. se dále vyznačuje malou oblačností, dlouhým trváním slun. svitu, řídkým výskytem padajících atm. srážek a velkým zákalem. Časté jsou prachové víry a bouře. V Köppenově klasifikaci podnebí je p. p. jedním z typů suchého podnebí (označení BW), v němž se rozlišuje skupina horkých pouští (BWh), vnitrozemských stud. pouští (BWk) a pobř. pouští (BWn). V Bergově klasifikaci podnebí se rozlišuje podnebí mimotrop. vnitrozemských pouští s horkým létem a stud. zimou (např. v Turánské nížině, již. Kazachstánu a na stř. toku řeky Colorado) a podnebí trop. pouští s teplou zimou (např. Sahara, Arabská poušť, pouště z povodí Indu, Atakama v Jižní Americe, dolní Colorado a pouště v australském vnitrozemí).
angl: desert climate  0000
podpořila:
spolupracují: