Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí pevninské
(kontinentální) podnebí charakteristicképro vnitrozemí rozlehlých pevnin nebo celých kontinentů, které jsou pod převládajícím vlivem pevninského vzduchu. Typickými znaky pevninského podnebí jsou velké roční i denní amplitudy teploty vzduchu, snížená poměrná vlhkost vzduchu,menší oblačnost v létě a ve dne, nevelké roč. úhrny srážek a menší rychlost větru. Viz též index kontinentality, kontinentalita podnebí.
angl: continental climate  0000
podpořila:
spolupracují: