Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí místní
podnebí, které je mnohem těsněji vázáno na morfologii zemského povrchu, jeho geol. složení a rostlinnou pokrývku než mezoklima. Vyvíjí se také působením mikroklimatu, které je v jeho dosahu. Vert. je vymezeno výškou mezní vrstvy atmosféry. V rozsahu místního podnebímohou vznikat místní cirkulace, např. horský a údolní vítr, vytvářet se jezera studeného vzduchu apod. Místní podnebí v uvedeném pojetí je syn. topoklimatu. V odb. literatuře však není vztah místního podnebí k mezoklimatu a topoklimatu jednoznačně stanoven. Někteří autoři považují naopak za syn. termíny místní podnebí a mezoklima. S. P. Chromov rozumí místním podnebím podnebí krajiny dostatečně charakterizované pozorováním jedné met. stanice, nacházející se v tomto území; S. A. Sapožniková nazývá místním podnebím podnebí lesa, louky, údolí, města apod.Viz též počasí místní.
angl: local climate  0000
podpořila:
spolupracují: