Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí léčivé
termín používaný ve zdravotnictvípro soubor fyz., chem. a biologických faktorů v atmosféře, který příznivě ovlivňuje fyziologické funkce organismu. Léčivé podnebí je vhodné k prevenci a léčbě některých chorobných stavů, k posilnění organismu ve smyslu obnovení zlepšení zdravotního stavu, pracovní schopnosti a výkonnosti. Podnebí lze prohlásit za léčivé jen tehdy, je-li podán důkaz o jeho léčivých vlastnostech a účincích, který je opřen o vědecký výzkum a lékařskou zkušenost s těmito účinky (J. Benda a kol., 1979). Viz též klimatoterapie, lázně klimatické, místo klimatické.
  0000
podpořila:
spolupracují: