Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ozrnění ledových krystalků
zachycování a následné namrzání vodních kapek na povrchu ledových krystalů, při němž nedochází ke ztrátě tvaru krystalu. K ozrnění může dojít u všech tvarů ledových krystalů, nejčastěji se s ním setkáváme u krystalů destičkovitých.
 
angl: .: ice crystal riming  2022
podpořila:
spolupracují: