Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce organizovaná
vertikálně mohutná konvekce, při níž jsou výtoky studeného vzduchu ze stávajících cel iniciátory vzniku nových cel, nebo vlivem vertikálního střihu větru dochází k prodloužení existence stávající cely. Projevem organizované konvekce jsou konvektivní bouře typu multicely, resp. supercely; dále se uplatňuje i v mezosynoptických konvektivních systémech. Viz též konvekce uspořádaná.
  2021
podpořila:
spolupracují: