Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblouky Hastingsovy
velmi vzácný halový jev, v literatuře se v souvislosti s ním uvádějí pouze dvě pozorování v Antarktidě (1886, 1999). Projevuje se jako určité zdvojení Wegenerových oblouků.
angl: Hastings arcs slov: Hastingsove oblúky  2014
podpořila:
spolupracují: