Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblouky Wegenerovy
vzácný halový jev v podobě oblouků rovnoběžných s parhelickým kruhem a nalézajících se poněkud výše, než by odpovídalo poloze nejvyššího bodu malého hala. Mohou dosahovat od polohy malého hala až k poloze protislunce.
angl: Wegener arcs; slov: Wegenerove oblúky; něm: Wegeners Gegensonnenbogen m  2014
podpořila:
spolupracují: