Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblouk subhelický
velmi vzácný halový jev v podobě světelného oblouku vystupujícího z obzoru v blízkosti infralaterálního oblouku šikmo vzhůru k parhelickému kruhu.
angl: subhelic arc slov: subhelický oblúk  2016
podpořila:
spolupracují: