Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblouk helický
velmi vzácný halový jev v podobě světelné smyčky kolem Slunce směřující vzhůru k zenitu, pozorování pocházejí zejména z Antarktidy.
angl: helic arc slov: helický oblúk  2016
podpořila:
spolupracují: