Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

objem molární
objem jednoho molu dané látky. Pro plyny odpovídající ideálnímu plynu má při standardních podmínkách 1013,25 hPa a 0 °C hodnotu 22,414 dm3.
angl: molar volume; slov: molárny objem; něm: molares Volumen n, Molvolumen n  2016
podpořila:
spolupracují: