Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mol
zákl. fyz. jednotka látkového množství. Jeden mol dané látky obsahuje stejný počet částic, jako je obsaženo atomů ve 12 g izotopu uhlíku 12C (v atomovém jádru 6 protonů a 6 neutronů). Tento počet udává Avogadrova konstanta. V termodynamice atmosféry v aplikacích na atmosférické plyny se částicemi rozumí molekuly.
angl: mole slov: mol něm: Mol n  2016
podpořila:
spolupracují: