Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nebula
jednotka opt. zakalení atmosféry. Je definována snížením intenzity světla na tisícinu pův. hodnoty, prochází-li světlo soustavou sta clon, z nichž každá má opacitu 1 nebula.
angl: nebule  0000
podpořila:
spolupracují: