Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

navigace barická
v letectví doplňková metoda navigačních systémů, jejímž hlavním úkolem je stanovit se zřetelem k výškovémutlakovému poličasově nejvýhodnější trať letu (trať min. času). Základní orientace v tlakovém poli během letu a částečně i určování traťové rychlosti snosu letadla i tzv. tlakové polohové čáry vycházejí z hodnoty D-faktoru, kterým rozumíme rozdíl mezi skutečnouvýškou letu určenou radiovýškoměrem zr a výškou podle tlakového (aneroidového) výškoměruzp, cejchovaného podle standardní atmosféry. Platí
Barická navigace se kromě toho může využívat i při tzv. „letu se stálým kursem".
angl: baric navigation  0000
podpořila:
spolupracují: