Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mód akumulační
mód ve spektru částic atmosférického aerosolu, jenž bývá identifikován ve velikostní oblasti poloměrů aerosolových částic řádově 10–7 m (desetiny mikrometru). Částice těchto velikostí vznikly z původních, cca o řád menších částic nukleačního módu procesem jejich koagulace a akumulují se v oblasti právě popisovaného módu, neboť se zde ještě příliš neprojevuje sedimentace částic.
angl: accumulation mode; slov: akumulačný mód; něm: Akkumulationsmodus m, adjungiertes Modell n  2014
podpořila:
spolupracují: