Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mód nukleační
mód ve spektru částic atmosférického aerosolu, jenž se nalézá v oblasti velikostí poloměrů aerosolových částic řádově 10–8 m (setiny mikrometru) a bývá takto označován, neboť právě uvedené velikosti odpovídají velikostem aerosolových částic při jejich vzniku nukleací z původně plynných látek. Tyto částice patří mezi nanočástice.
angl: nucleation mode, nuclei mode slov: nukleačný mód něm: Nukleationsmodus m  2014
podpořila:
spolupracují: