Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

detekce blesků
přístrojová metoda zjišťování výskytu, polohy, času, popř. dalších charakteristik bleskových výbojů. Detekci blesků dělíme na pozemní detekci blesků a družicovou detekci blesků.
angl: lightning detection slov: detekcia bleskov fr: détection des éclairs f něm: Blitzortung f  2014
podpořila:
spolupracují: