Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

detekce blesků
přístrojová metoda zjišťování výskytu, polohy, času, popř. dalších charakteristik blesků nebo jejich dílčích výbojů. Detekci blesků dělíme na pozemní a družicovou.
angl: lightning detection; slov: detekcia bleskov; něm: Blitzortung f; fr: détection des éclairs f  2014
podpořila:
spolupracují: