Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

detekce blesků
přístrojová metoda zjišťování výskytu, polohy, času, popř. dalších charakteristik blesků nebo jejich dílčích výbojů. Detekci blesků dělíme na pozemní a družicovou.
angl: lightning detection slov: detekcia bleskov něm: Blitzortung f fr: détection des éclairs f  2014
podpořila:
spolupracují: