Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kryt radiační
zpravidla plastové, polouzavřené stínítko sloužící jako ochrana jednoho nebo několika pod ním umístěných meteorologických přístrojů před rušivými účinky záření a srážek, které však umožňuje dostatečnou přirozenou ventilaci čidel přístrojů. Nahrazuje dříve používanou meteorologickou budku.
angl: radiation screen; slov: radiačný kryt; něm: Strahlungsschutz m  2014
podpořila:
spolupracují: