Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anemometr Wildův
jednoduchý větroměrný přístroj založený na principu anemometru s výkyvnou deskou, který byl v minulosti používaný v české staniční síti. Nad větrnou korouhví byla připevněna destička, která se otáčela po směru větru a podle síly větru se odklápěla podél připevněného rámu s osmidílnou stupnicí. Rychlost větru se převáděla přímo na metry za sekundu.
slov: Wildov anemometer něm: Anemometer nach Wild n  2016
podpořila:
spolupracují: