Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima planetární
1. klima Země jako planety, označované též jako klima globální;
2. klima různých planet.
angl: planetary climate slov: planetárna klíma něm: globales Klima n  1993-b2
podpořila:
spolupracují: