Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klasifikace podnebí Köppenova
—jediná celosvětově rozšířená efektivní klasifikace klimatu, postupně vytvářená W. Köppenem až do jeho smrti v roce 1940. Další dílčí úpravy provedl R. Geiger, proto bývá někdy označována i jako Köppenova-Geigerova. Původní Köppenova klasifikace vycházela čistě z fytogeografického hlediska, později byla vztažena k rozložení teploty vzduchu a srážek na Zemi. Rozlišuje pět hlavních klimatických pásem, označených velkými písmeny: A – tropické dešťové klima; B – suché klima; C – mírné dešťové klima; D – boreální klima; E – sněhové klima. Hlavní klimatická pásma se dále dělí do klimatických typů, jejichž hranice jsou určeny např. izotermami prům. měs. teploty vzduchu nejteplejších a nejchladnějších měsíců nebo poměrem úhrnů srážek v zimě a v létě.
angl: Köppen's classification of climate  0000
podpořila:
spolupracují: