Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

neogén
syn. třetihory mladší – prostřední geol. perioda kenozoika, zahrnující období před 23 – 2,588 mil. roků. Viz též terciér.
angl: Neogene slov: neogén  2018
podpořila:
spolupracují: