Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

paleogén
syn. třetihory starší – nejstarší geol. perioda kenozoika, zahrnující období před 66 – 23 mil. roků. Viz též terciér.
angl: Paleogene slov: paleogén něm: Paläogen n  2018
podpořila:
spolupracují: