Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

jura
prostřední geol. perioda mezozoika (druhohor) mezi triasem a křídou, zahrnující období před 201 – 145 mil. roků. Hegemonii v živočišné říši převzali dinosauři, vedle jejichž létajících druhů se objevili první ptáci.
angl: Jurassic slov: jura něm: Jura m  2018
podpořila:
spolupracují: