Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jura
prostřední geol. perioda mezozoika (druhohor) mezi triasem a křídou, zahrnující období před 201 – 145 mil. roků. Hegemonii v živočišné říši převzali dinosauři, vedle jejichž létajících druhů se objevili první ptáci.
Termín v geol. významu poprvé použil něm. přírodovědec A. von Humboldt v r. 1799; název zvolil podle pohoří Jura na pomezí Francie a Švýcarska.
angl: Jurassic; slov: jura; něm: Jura m  2018
podpořila:
spolupracují: