Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

křída
nejmladší geol. perioda mezozoika (druhohor), zahrnující období před 145 – 66 mil. roků. Do té doby blízko sebe ležící pozůstatky superkontinentu Pangea se od sebe postupně vzdálily, takže uspořádání kontinentů se začalo blížit dnešnímu. Tehdejší klimatické optimum dalo vzniknout mj. mohutným vápencovým souvrstvím i ložiskům ropy.
angl: Cretaceous slov: krieda něm: Kreide f  2018
podpořila:
spolupracují: