Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

trias
nejstarší geol. perioda mezozoika (druhohor), zahrnující období před 252 – 201 mil. roků. Oproti konci paleozoika se podstatně snížila druhová rozmanitost vlivem předchozího velkého vymírání. Během triasu došlo k rozestupování kontinentů dosud tvořících Pangeu. Objevili se první dinosauři, kteří ovládli následující periodu jura.
angl: Triassic; slov: trias; něm: Trias f  2018
podpořila:
spolupracují: