Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

prekambrium
společné označení pro eony hadaikum, archaikum (prahory) a proterozoikum (starohory). Jeho počátek odpovídá vzniku planety Země před 4600 mil. roků, konec nástupu fanerozoika, přesněji kambria před 541 mil. roků.
angl: Precambrian slov: prekambrium něm: Präkambrium  2018
podpořila:
spolupracují: