Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izohumida
čára spojující místa se stejnou vlhkostí vzduchu. Může být pro relativní vlhkost, specifickou vlhkost či směšovací poměr. Viz též izograma.
angl: isohume slov: izohumida něm: Isohumide f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: