Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izodiafora
čára spojující místa se stejnými rozdíly prům. tlaku vzduchu v lednu a červenci. Vyjadřuje prům. roč. amplitudu tlaku vzduchu v případě, že leden a červenec jsou měsíci s extrémním tlakem vzduchu. Izodiafora je jednou z izoamplitud.
slov: izodiafora něm: Isodiaphore f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: