Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

interstadiál
Termín se skládá z lat. inter „mezi“ a slova stadiál.
slov: interstadiál; něm: Interstadial n, Interstadialzeit f  2014
podpořila:
spolupracují: