Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stadiál
slov: stadiál  2014
podpořila:
spolupracují: