Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stadiál
Termín je přejat z angl. slova stadial „vztahující se k ledovcovému stádiu“, které je odvozeno od lat. stadium „stadium (délková míra); závodiště“, později též „časový úsek“ (z řec. στάδιον [stadion] „délková míra; závodiště“).
slov: stadiál  2014
podpořila:
spolupracují: