Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

instabilita atmosféry latentní
označuje případ, kdy se při převládajícím instabilním teplotním zvrstvení ovzduší vyskytují vrstvy se stabilním zvrstvením nejčastěji u povrchu země. Výstupné pohyby vzduchu se v tomto případě plně vyvinou až po rozrušení stabilních vrstev. Rozrušení zadržujících teplotních vrstev může být mechanické (např. horská překážka) nebo termické (prohřátí zemského povrchu), popř. dynamické (konvergence proudění). S tímto termínem se setkáváme již jen ojediněle.
angl: latent instability of atmosphere; slov: latentná instabilita ovzdušia; něm: latente Instabilität der Atmosphäre f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: