Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index zvrstvení
(stratifikace) parametr sloužící k předpovědi množství konvek. oblačnosti. Určuje se ze vztahu
kde ΔT je rozdíl mezi předpovídanou max. teplotou vzduchu a teplotou vzduchu ve 2 m na začátku aerologického výstupu, je prům. hodnota poměrné vlhkosti v době sondáže ve vrstvě od zem. povrchu, popř. od horní hranice inverze do výšky 3 km, T –Td značí prům. deficit teploty rosného bodu podle ranního měření (pokud l < T – Td < 4 °C uvažuje se vrstva od země do 200 m a v ostatních případech do výšky 500 m), je prům. vertikální teplotní gradient ve vrstvě od zem. povrchu, popř. od horní hranice přízemní inverze| do výšky 3 km podle ranní sondáže ve °C na 100 m. Různým hodnotám i. z. odpovídá podle empir. poznatků množství kupovité oblačnosti v osminách zhruba takto:


V. t. oblak konvekční, oblak kupovitý.
angl: stratification index  0000
podpořila:
spolupracují: