Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

gradient mechanické rovnováhy
angl: mechanical equilibrium lapse rate  0000
podpořila:
spolupracují: