Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient mechanické rovnováhy
angl: mechanical equilibrium lapse rate  0000
podpořila:
spolupracují: