Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

futeř
lid. název v oblasti Krkonoš pro vichřici provázenou sněžením.
Zkomolením tohoto nářečního výrazu ženského rodu vznikla další obdobná slova, např. fukejř (od slovesa foukat).
slov: fujak (chujava, víchor, metel, kúrňava) fr: tempête de neige dans les Monts des Géants f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: