Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

frekvence nárazů větru
označení pro prům. počet nárazů větru týchž n. velmi podobných charakteristik za urč. časový interval.
angl: gust frequency; něm: Böigkeitsfrequenz f  0000
podpořila:
spolupracují: