Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fotogrammetrie kouřové vlečky
metoda experimentálního sledování charakteristik kouřové vlečky. Spočívá v časovém snímkování kouřové vlečky z definovaných míst za známých met. podmínek a v promítání získaných snímků do svislé roviny proložené osou vlečky při dodržení zmenšených opt. podmínek pův. snímku. Získávají se tak kvantit. parametry vlečky, např. úhel stoupání, převýšení, rozptyl,tvar kouřové vlečky apod. V. t. rozptyl příměsí v ovzduší.
angl: smoke plume photogrammetry; něm: Photogrammetrie der Rauchfahne f  0000
podpořila:
spolupracují: