Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlivy stenoklimagenní
dnes nepoužívané označení klimatických faktorů regionální nebo místní povahy. Termín navrhl B. Hrudička (1935). Viz též vlivy euryklimagenní.
slov: stenoklimagénne vplyvy  1993-a3
podpořila:
spolupracují: